Proces przygotowania projektu konstrukcyjnego jest złożony i długofalowy. Inwestorzy wraz z inżynierami muszą bowiem dokładnie przeanalizować dostępne rozwiązania, aby znaleźć te, które będą najkorzystniejsze pod względem finansowym, estetycznym czy funkcjonalnym. W tym celu przeprowadzane są działania optymalizacyjne. Na czym dokładnie polegają i dlaczego warto je wykonywać?

Przebieg optymalizacji projektu konstrukcji

W ramach analizy optymalizacyjnej specjaliści sprawdzają, jakie rozwiązania zastosowano w pomyśle wyjściowym. Podczas weryfikacji projektu konstrukcyjnego wskazywane są kwestie, które potencjalnie można zmienić, aby osiągnąć zamierzony cel. Istotne jest zatem gruntowne poznanie oczekiwań i potrzeb inwestora przed przystąpieniem do analizy. To właśnie jego aktywny udział pozwoli na skuteczne znalezienie konkretnych słabych stron koncepcji, a także wdrożenie satysfakcjonujących zmian.

Jakie korzyści przynosi optymalizacja projektu konstrukcji?

Zwykle optymalizację przeprowadza się w celu zmniejszenia kosztów wykonawczych. Nie wiąże się to jednak tylko z cięciem kosztów. W przypadku inwestycji budowlanych stanowi to raczej sposób na racjonalne dysponowanie budżetem, ponieważ w efekcie optymalizacji nie zmniejsza się stabilności, wytrzymałości czy funkcjonalności konstrukcji.

Decydując się na optymalizację projektu konstrukcyjnego można, między innymi:

Fachowa optymalizacja konstrukcji stalowych i innych

W zależności od poczynionych działań, dzięki optymalizacji można obniżyć koszty wzniesienia danej konstrukcji o kilka lub nawet kilkanaście procent. Z tego powodu z usługi tej chętnie korzystają inwestorzy zarówno z dużych miast, takich jak Warszawa, Poznań, Wrocław czy Kraków, jak i mniejszych miejscowości.

Wszelkie zmiany w obrębie procesu budowlanego powinny być nadzorowane przez projektanta konstrukcji. Etap optymalizacji konstrukcji budynku powinien być poprzedzony wykonaniem rzetelnego projektu optymalizacji. Wszystkie dotychczasowe parametry zabudowy działki czy też wielkości powierzchni użytkowej – zostają wówczas zachowane. Co więcej, dzięki optymalizacji projektu konstrukcji można te współczynniki poprawić, na przykład poprzez wprowadzenie cieńszych ścian albo zmniejszenie ich liczby. W wyniku opisywanej procedury często poprawia się również funkcjonalność pomieszczeń, ponieważ specjaliści zalecają ukrycie wystających słupów w ścianach murowanych czy likwidację belek wystających z sufitu.

Klientów zainteresowanych optymalizacją konstrukcji stalowej, drewnianej, żelbetowej czy murowanej – zachęcamy do korzystania ze wsparcia wykwalifikowanych inżynierów. Wszechstronnie oraz terminowo przygotowujemy precyzyjne analizy, pomagając inwestorom osiągać lepsze wyniki finansowe. Zapraszamy do kontaktu!