Projekty techniczne konstrukcji

Projekt konstrukcyjny domu lub innego obiektu, niekoniecznie mieszkalnego, musi obejmować dokumentację opisującą i umożliwiającą realizację poszczególnych jego etapów. W wyniku zmian w prawie, które weszły w życie w 2020 roku, w jego skład wchodzi projekt budowlany oraz wykonawczy, natomiast ten pierwszy zawiera w sobie 3 dokładniejsze projekty branżowe, w tym projekt techniczny. Dokument ten pozostaje wymagany przez przepisy prawa, mimo że nie składa się go w organie administracji architektoniczno-budowlanej w celu uzyskania pozwolenia na budowę, lecz już po jej zakończeniu. W naszym biurze zajmujemy się więc przygotowywaniem technicznych projektów konstrukcyjnych.

Czym jest i co obejmuje techniczny projekt konstrukcyjny?

Projekt techniczny domu, biura, hali magazynowej lub dowolnego innego obiektu jest nieodłączną częścią projektu budowlanego i obejmuje planowane rozwiązania konstrukcyjne, techniczne i materiałowe, wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, charakterystykę energetyczną, dokumentację geologiczno-inżynierską albo geotechniczne warunki posadowienia oraz inne dokumenty projektowe. Zawiera on również szczegółowe informacje na temat specyfiki budynku, warunków ochrony przeciwpożarowej, klasy ekspozycji i korozyjności, a także stopnia skomplikowania niezbędnych prac. Wraz z projektem architektoniczno-budowlanym oraz zagospodarowania działki lub terenu projekt techniczny powinien być dostępny do wglądu od pierwszego dnia rozpoczęcia robót budowlanych.

Rysunek techniczny konstrukcji stalowej, drewnianej lub żelbetowej

Projekt techniczny musi zostać złożony do organu odpowiadającego za nadzór budowlany wraz ze zgłoszeniem zakończenia budowy — to konieczny krok do tego, by uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu. W naszym biurze zajmujemy się zatem opracowywaniem rysunków technicznych konstrukcji stalowych, żelbetowych czy drewnianych, przygotowując projekty konstrukcyjne w całkowitej zgodzie z obowiązującymi przepisami, normami oraz oczekiwaniami Klienta. Świadczone usługi obejmują sporządzanie niezbędnej dokumentacji z myślą o jedno- bądź wielorodzinnych obiektach mieszkalnych, budynkach biurowych, przemysłowych, magazynowych i nie tylko. Niestraszne nam również konstrukcyjne projekty techniczne obiektów o szczególnym stopniu skomplikowania — serdecznie zapraszamy do nawiązania współpracy!