Nowoczesna architektura to nie tylko estetyka oraz wyszukany design, ale również nauka, inżynieria i technologia. Osobą odpowiedzialną za łączenie tych wszystkich płaszczyzn w harmonijną całość jest projektant konstrukcji. Jakie kwalifikacje musi posiadać ten zawodowiec? Czym dokładnie się zajmuje oraz za co ponosi odpowiedzialność?

Projektant konstrukcji – wykształcenie

Zgodnie z prawem budowlanym projektantem konstrukcji może zostać osoba, która ukończyła pięcioletnie studia na uczelni technicznej na kierunku budownictwo, odbyła praktykę zawodową w branży, zdała państwowy egzamin i zdobyła uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń.

Zawód ten jest ściśle uregulowany, dlatego warto zaznaczyć, że osoba wpisana do rejestru prowadzonego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego może tworzyć wszechstronne projekty konstrukcyjne, w których posiada kwalifikacje. Wyróżnić w tym miejscu można specjalizacje, takie jak budowle wysokościowe, obiekty budowlane budownictwa ogólnego, obiekty budowlane budownictwa przemysłowego, geotechnika i inne. Ponadto projektant konstrukcji przynależy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Kompetencje projektanta konstrukcji budowlanych

Jak sama nazwa wskazuje, projektant konstrukcji, nazywany też inżynierem budownictwa, zajmuje się między innymi:

Odpowiedzialność projektanta konstrukcji budowlanych

Głównym zadaniem projektanta konstrukcji budowlanych jest opracowanie projektu technicznego obiektu, który będzie funkcjonalny, bezpieczny i ekonomiczny. Na etapie projektowania zawodowiec musi uwzględnić różnorodne czynniki, takie jak obciążenia, warunki terenowe i gruntowe, właściwe materiały budowlane, normy oraz przepisy bezpieczeństwa. Do zakresu jego pracy należy także analizowanie istniejących konstrukcji pod kątem zgodności z przepisami, normami, wytrzymałości i stabilności. W jego pracy niezbędna jest solidna wiedza techniczna, dokładność, zaangażowanie oraz sumienność.

Projektant konstrukcji jest inżynierem budownictwa, czyli zawodem zaufania publicznego. Z tego powodu ponosi ogromną odpowiedzialność, ponieważ rezultaty jego pracy wpływają na bezpieczeństwo korzystania z budynku, a co za tym idzie – na życie i zdrowie osób w nim przebywających.

Jeśli zależy Ci na współpracy z profesjonalnym projektantem konstrukcji w Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu bądź innej miejscowości – koniecznie poznaj ofertę naszej firmy!