Budynek mieszkalny wielorodzinny w Warszawie

Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i parkingiem podziemnym i nadziemnym w Warszawie, powierzchnia użytkowa budynku: 10 000 m².

*Współpraca przy projekcie w ramach pracy na rzecz TKM Dariusz Karolak.