Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym w Łodzi

Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym w Łodzi, powierzchnia użytkowa budynku: 11 800 m².
*Współpraca przy projekcie w ramach pracy na rzecz TKM Dariusz Karolak.