Dokumentacja projektowa jest niezbędnym elementem każdego procesu budowlanego. Szczegółowo opisuje planowaną inwestycję, jest kluczowa podczas jej wznoszenia w celu wykonania bezpiecznego oraz trwałego obiektu, a także uzyskania wymaganych przez prawo zezwoleń. Wyróżnić w niej można często mylone rodzaje projektów konstrukcyjnych: techniczny, wykonawczy i warsztatowy. Czym różnią się od siebie poszczególne typy projektów oraz co powinny zawierać?

Projekt techniczny w ramach projektu budowlanego

Nowelizacja ustawy Prawo Budowlane, która weszła w życie we wrześniu 2020 roku, wprowadziła pewne zmiany w zakresie faz tworzenia projektu konstrukcyjnego. Przed tą datą funkcjonowały dwa podstawowe etapy: projekt budowlany oraz wykonawczy. Nowe przepisy podzieliły projekt budowlany na:

Dwa pierwsze typy projektów należy złożyć do organu administracji architektoniczno-budowlanej w celu otrzymania pozwolenia na budowę. Techniczny projekt konstrukcyjny natomiast dołącza się do zgłoszenia zakończenia budowy, aby móc uzyskać pozwolenie na korzystanie na przykład z domu bądź budynku wielorodzinnego.

Warto zaznaczyć, że projekt budowlany stanowi jedyną zdefiniowaną prawnie dokumentację projektową, w której zawarte powinny być wszelkie potencjalne rozwiązania zaplanowane w danej inwestycji. Jego rozwinięciem i uzupełnieniem jest między innymi projekt wykonawczy oraz warsztatowy. Wszystkie wspomniane typy projektów dzielimy na projekty branżowe, na przykład architektoniczne, konstrukcyjne, sanitarne, instalacji elektrycznej.

Co powinien zawierać projekt techniczny?

Szczegółowy zakres projektu technicznego jest określony w art. 34 ustawy Prawo budowlane i obejmuje:

Techniczny projektkonstrukcyjny powinien też określać stopień skomplikowania robót budowlanych, specyfikę obiektu, warunki ochrony przeciwpożarowej, a także klasę ekspozycji i korozyjności konstrukcji.

Projekt wykonawczy – czym jest i co obejmuje?

Przyjmuje się, że projektwykonawczy konstrukcji stalowej, drewnianej, żelbetowej czy murowanej stanowi element dodatkowy projektu architektoniczno-budowlanego i w przeciwieństwie do projektu technicznego nie jest obowiązkowy w każdym przypadku. Należy koniecznie przygotować go przy wznoszeniu obiektu ze środków publicznych, ale przy budowach prywatnych tworzy się go fakultatywnie.

Projekt wykonawczy konstrukcji ma dokładnie wskazywać parametry techniczne obiektu i doprecyzowywać kwestie potrzebne do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty i przeprowadzenia robót budowlanych. Potrzebny jest też w celu wyboru wykonawcy konstrukcji, kontroli jakości prac oraz odbioru powstałego obiektu. Korzystając z niego, ustala się szczegóły wykonywania czynności, zamawia aparaturę i urządzenia, tworzy prefabrykaty czy rozpoczyna roboty rozruchowe.

Zawartość projektu wykonawczego może się zmieniać w zależności od typu obiektu, ale zwykle powinna obejmować rysunki (szalunkowe, zbrojeniowe) w skali uwzględniającej specyfikę robót, specyfikacje stali zbrojeniowej i opisy uzupełniające dotyczące:

Projekt wykonawczy konstrukcji bardzo usprawnia i przyspiesza pracę firmy realizującej konstrukcję obiektu, ponieważ zawiera szczegółowe rozwiązania techniczne oraz rysunki z wykazami materiałów. Wykonawca robót, posiadając go, skupia się już tylko na realizacji inwestycji, mając swobodny dostęp od wszelkich niezbędnych informacji ujętych w projekcie wykonawczym.

Dokumentacja warsztatowa konstrukcji

Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej bądź innej w porównaniu do projektu wykonawczego zawiera o wiele więcej konkretnych szczegółów i oznaczeń przydatnych w trakcie wykonywania robót. Mimo że w prawie także nie znajdziemy jego definicji – uznaje się, że należy do dokumentacji dodatkowej, uzupełniającej projekt architektoniczno-budowlany oraz wykonawczy. Znaleźć w nim można, na przykład:

Przygotowanie projektu warsztatowego następuje na podstawie projektu wykonawczego. Dokument ten jest niezbędny w zakładach produkujących konstrukcje budowlane, jak również w trakcie montażu elementów na placu budowy, dlatego musi zawierać dokładne informacje technologiczne.

Na podstawie projektu warsztatowego zakład prefabrykacji tworzy gotowe elementy konstrukcyjne, które trafiają na budowę. To właśnie z nich firma budowlana wykonuje konstrukcję budynku w krótkim czasie, skupiając się tylko na montażu prefabrykatów.

Chcesz nawiązać współpracę z profesjonalnym projektantem konstrukcjiKrakowie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu lub innym mieście? Zapraszamy! Jako wykwalifikowani oraz doświadczeni specjaliści posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń zapewniamy kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej różnego rodzaju inwestycji. Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu!