Stare budynki, ze względu na swój urok i wartość historyczną, często stanowią przedmiot rewitalizacji, a także adaptacji do nowych funkcji. Ze względu bowiem na zastosowanie w nich przestarzałych pod względem technicznym oraz wyeksploatowanych rozwiązań ich użytkowanie bywa uciążliwe, nieopłacalne, a nawet niebezpieczne. Jednakże przebudowa połączona ze zmianą sposobu użytkowania wieloletniego obiektu albo jego części może wiązać się z koniecznością wzmocnienia konstrukcji. Dlaczego? Jakie istnieją metody przedłużenia żywotności starych budynków?

Diagnoza stanu technicznego – kluczowy etap przed przebudową

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac, istotne jest przeprowadzenie dokładnej oceny stanu starego obiektu położonego w Warszawie lub każdym innym mieście. W tym kroku projektant konstrukcji z uprawnieniami bez ograniczeń wykonuje analizę wszelkiej dokumentacji projektowej, oględziny budynku i obliczenia wytrzymałościowe, aby sporządzić ekspertyzę techniczną.

W dokumencie tym powinny znaleźć się informacje dotyczące tego, czy obiekt spełnia przepisy przewidziane dla swojej nowej funkcji. Jeśli jest inaczej i na przykład zmiana sposobu użytkowania powoduje zwiększenie obciążeń stropów – ekspertyza musi zawierać też odpowiedź na to, w jaki sposób konstrukcja zostanie wzmocniona. Z tego powodu dopiero na podstawie szczegółowej diagnozy można opracować pełen projekt przebudowy dostosowany do specyfiki danego obiektu oraz jego nowego przeznaczenia.

Zgłoszenie chęci zmiany sposobu użytkowania konstrukcji

Jako właściciel, inwestor czy zarządca obiektu pragnący dokonać przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania konstrukcji – powinniśmy zgłosić ten fakt do odpowiedniego starosty, prezydenta miasta na prawach powiatu albo wojewody. Wynika to z faktu, że podjęcie remontu może zmieniać warunki do tej pory panującego bezpieczeństwa pożarowego lub powodziowego, pracy, zdrowia, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska, wielkości i układu obciążeń. Rozwiązania mające na celu przystosowanie konstrukcji do nowych wymagań w tym zakresie również powinny zostać uwzględnione w ekspertyzie dołączanej do zgłoszenia.

Najpopularniejsze metody wzmacniania konstrukcji

Przy przebudowie starych budynków i zmianie sposobu ich użytkowania, wzmacnianie konstrukcji żelbetowych, drewnianych czy stalowych jest kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości obiektu. Istnieje wiele metod, aby tego dokonać, a wybór odpowiedniej zależy od specyfiki budynku, jego stanu, a także planowanych zmian.

Do podstawowych sposobów wzmacniania starych obiektów zaliczyć można między innymi:

Jeśli interesuje Cię wzmacnianie starego obiektu drewnianego, stalowego czy żelbetowego – zachęcamy do korzystania z oferty naszego biura w Warszawie, gdzie jako projektanci konstrukcji świadczymy profesjonalne i rzetelne usługi. Służymy fachowym doradztwem, a także kwalifikacjami pozwalającymi na przygotowanie kompleksowych ekspertyz technicznych. Zapraszamy!